8 КЛАС. ГЕОГРАФІЯ


27.09.2021
Читання та практичне використання топографічних карт

Посилання на відео-урок:
Топографічна карта на допомогу, перейдіть за посиланням нижче


Виконайте тестові завдання за темою 

Домашнє завдання: 6 параграф
28.12 
КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ

1. Опрацюйте параграф 18 підручника.
2. Перегляньте відеоурок, що допоможе вам краще засвоїти тему

3. Виконайте завдання тесту за посиланням:


12.05
ПІДСУМКОВИЙ УРОК
Добрий день! Перейдіть за посиланням за виконайте завдання тесту:

05.05-08.05
НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ


1) Ознайомтеся з інформацією:
Станом на кінець 2018р. в області, за оцінкою, проживало 947,8 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,2%.

Рівень народжуваності становив 7,7 особи на 1000 жителів. У 13 районах цей показник був вищий ніж середній по області, найвищий – у Бобринецькому районі (10,6 особи на 1000 жителів).

Рівень смертності становив 16,2 особи на 1000 жителів. У 9 районах області рівень смертності був нижчим за середній. Найнижчий показник смертності зафіксовано на території міськради м.Кропивницького (13,8 особи на 1000 жителів).
2) Перейдіть за посиланням та ознайомтеся з чисельністю області та по кожному району. 

3) Порівняйте отримані дані з таблицею. Зробіть висновки щодо збільшення чи зменшення певних показників.


4) Проаналізуйте карту: 
04.05
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ОБ"ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1) Опрацюйте матеріал: 
  • в силу різного роду історичних та політичних причин активна діяльність природоохоронного змісту на теренах Кіровоградщини розпочалася достатньо пізно, порівняно з іншими регіонами України, не зважаючи на цінність місцевих ландшафтів і геокомпонентів та їх відчутну деградацію внаслідок господарювання;
  • від 60-х років XX століття концептуальною основою охорони природи Кіровоградщини було формування регіонального сегменту загальнодержавної мережі об'єктів природно-заповідного фонду. З початку XXI століття заповідання області здійснюється за принципами, означеними концепцією "екологічної мережі";
  • протягом історичного часу заповідання земель в абсолютній більшості випадків відбувалося у формі створення численних, але низькокатегорійних природоохоронних об'єктів місцевого значення - найчастіше заказників та заповідних урочищ;
  • Ступінь заповідання території Кіровоградської області є надзвичайно малим, і становить 0,44% від її загальної площі.
  • Усі адміністративні райони області мають на своїй території об'єкти мережі ПЗФ. 
  • Природоохоронні об'єкти загальнодержавного значення, при меншій кількості (23 проти 152), переважають у області за показниками площ: 51% проти 49%. Без урахування заказника "Чорноліський", це співвідношення суттєво змінюється і становить 18,5% проти 49,3%;
  • Близько 45% об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення презентують інтразональні ландшафти. Зональні геокомплекси охороняються на 55% (35% - степ, 20% - лісостеп) заповідних територій найвищого рангу;
  • В області абсолютно відсутні заповідні об'єкти найвищого рангу: природні та біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки. Найпоширенішою формою існування природоохоронних територій є заказники (41% від загальної чисельності та 74% від загальної площі ПЗФ);
  • Об'єктами першочергової охорони в сучасній мережі ПЗФ області виступають біокомпоненти, для збереження яких створено близько 44% об'єктів, що займають 26,34% площі ПЗФ.
2) Перейдіть за посиланням та проаназізуйте ПЗФ області.Із зазначеного переліку оберіть об"єкти, які знаходяться у Маловисківському районі.

3) Виконайте завдання вправи: 
28.04
ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНІХ УМОВ І РЕСУРСІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1)Опрацюйте матеріал:
Область розташована в центрі України, між річками Дніпро та Південний Буг, у південній частині Придніпровської височини. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий – на Придніпровській височині. Середня висота височини у межах області 150-180 м. Поверхня височини густо розчленована долинами Південного Бугу, Собі, Синюхи, Гірського Тикича, Росі, Інгулу, Інгульця, Саксагані й інших річок. Більшість долин має 3-4 чітко виражені тераси. Глибина врізу долин сягає 80-90 м. Поширені також залишкові прохідні долини глибиною 15-40 м (іноді до 50 м). З наближенням до Дніпра, а також до Південного Бугу вододіли звужуються й мають вид увалів із пласкою поверхнею. Значно збільшується кількість балок і ярів. Область розташована в центрі України, між річками Дніпро та Південний Буг, у південній частині Придніпровської височини. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий – на Придніпровській височині. Новоукраїнський район розташований на Придніпровській височині. Поверхня - підвищена пологохвиляста лесова рівнина розчленована ярами, балками, каньйоноподібними і прохідними долинами. На півдні висота до 269 м над рівнем моря (найбільша в Кіровоградській області).

Площі, зайняті водними об’єктами, займають 3,5% території області. Географічна мережа складається з 438 річок загальною довжиною 5558 км. Територією області протікають найбільші ріки України – Південний Буг (Гайворонський та Голованіський райони) та Дніпро (Світловодський район), всі інші річки належать до їх басейнів. Середні річки – Синюха, Інгул, Інгулець, Чорний Ташлик, Велика Вись, Тясмин, Цибульник, Ятрань. Нараховується 202 малі річки довжиною більше 10 км.

За кількістю водосховищ і ставків область займає третє місце серед областей України. В області налічується 2185 ставків і 85 водосховищ (Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Кіровоградське, Докучаєвське, Інгульське, Софіївське та ін.) загальною площею водного дзеркала 25628,2 га. Область має найменші запаси природних підземних вод. Болотами зайнято 10,4 тис. га, що складає 0,42% території області.
Більшість території району лежить у зоні лісостепу, південніше від Кіровограда – зона північного степу.
Природна рослинність займає 15-16% площі території області та представлена лісовим, степовим, лучним, болотним і водним типами рослинності. Лісова рослинність представлена змішаними лісами, найпоширеніші породи: дуб, клен польовий, клен гостролистий, акація, тополя, каштан, ясен, липа, береза, чорна горобина, вільха, обліпиха, верба, дика вишня, у підліску бересток, терен, калина, глід, ожина. Серед хвойних порід переважають сосна та ялина.
В області наявні лучні степи, виявлено значні ділянки справжніх степів та трапляються чагарникові степи. Степова рослинність представлена багаторічними травами, злаками: тонконіг лучний та вузьколистий, пирій повзучий, типчак, тимофіївка, ковила, волошка, молочай, ромашка, стоколос тощо. Лучна і болотна рослинність поширена в заплавах річок. Серед квітуючих степових рослин можна виділити горицвіт, барвінок, сон-траву, дикорослі іриси. У вологих тріщинах скель зростають дрібні папороті – аспленій північний, аспленій волосовидний, пухирник ламкий. Зростають також декілька видів шипшини.
Рідкісні й зникаючі рослини: астраган шерстистоквітковий, ковила волосиста, ірис злаколистий, ірис понтичний, лілія лісова, підсніжник звичайний, сон великий, барвінок малий, валеріана лікарська, звіробій звичайний, конвалія звичайна, льон жовтий та ін.
Незважаючи на значне господарське освоєння території, тваринний світ області залишається відносно багатим.
Фауна області представлена досить великою кількістю видів ссавців (65 видів): косуля, лось, дикий кабан, заєць-русак, лисиця, вовк, горностай, куниця, ондатра, видра, єнотоподібний собака, їжак, бобер річковий, кріт, кажани, тощо. Багато гризунів. Найбільший представник ссавців в області є лось, найменші – бурозубка і білозубка.
В області значне розмаїття птахів. У видовому відношенні найбільшою групою птахів є горобині, до якої відносяться горобці, шпаки, синиці, ластівки, щиглики, снігурі, а також ґави, сороки. Найбільший за розміром представник цієї групи – крук, а найменший – волове очко, корольок жовтоголовий. Поширені хижі птахи, більшість з них належить до категорії рідкісних тварин. Це яструб великий, канюк звичайний та сокіл-дербник. Зустрічаються типові навколоводні птахи, вони з’являються під час сезонних міграцій. Це – звичайна чайка (чибіс), травник, веретенник великий і зуйок малий. Досить різноманітною групою птахів є також качині, які належать до мешканців водно-болотного комплексу. Найбільш численні представники групи – крижень, чирок-тріскунок, широконіска. Багато чапель. Це – чапля сіра та руда, квак, бугай і бугайчик.
За кількістю видів виділяється також група пастушкових птахів – лиска, курочка водяна, погонич і пастушок. Місцями трапляється деркач, він занесений до Червоної книги України. Досить різноманітною групою є сови: сова сіра, вухата та болотяна, сич хатній, пугач, сипуха ( два останні занесені до Червоної книги України).
Серед земноводних найбільш численні жаби озерна та ставкова, а також кумка червоночеревна. На заліснених територіях переважає жаба трав’яна, трапляються жаба гостроморда і квакша звичайна, рідкісна – ропуха сіра, місцями звичайні часничниця і ропуха зелена. Серед плазунів є ящірка прудка, місцями – ящірка зелена. До групи нечисленних видів відносяться вуж звичайний, ящірка живородяча, черепаха болотяна. Зустрічаються види рідкісні та дуже рідкісні: до перших відносяться вуж водяний, мідянка, полоз жовточеревний та гадюка степова , а до других – полоз лісовий.
Рідкісні тварини та птахи: борсук, свиня дика, заєць сірий, їжак звичайний, козуля європейська, зяблик, славка чорноголова, дрізд чорний, соловейко східний, синиця велика, жулан, малинівка, вівсянка звичайна, сіра чапля та інші. 


Кліматичні умови
Клімат Кіровоградської області помірно континентальний. Територією області з північного заходу на північний схід проходить смуга високого атмосферного тиску (вісь Воєйкова), на півночі від якої переважають вологі повітряні маси, що їх приносять західні вітри з Атлантичного океану, на півдні - континентальні повітряні маси. Зима м'яка, з частими відлигами, літо тепле, сухе. Середня температура липня + 21 C, січня – 5,5 C, а середньорічна температура в області становить +7,7 – 8,4° С, в найтепліші роки – (1967р., 1975р., 1989р.) – 9,6 – 10,3° С.
Кіровоградська область за кліматичними умовами відноситься до зони ризикованого землеробства. Недостатність опадів спричиняє довготривалі періоди посух, нерідким явищем яких є пилові бурі та суховії, Протягом року на території області спостерігаються сильні вітри більше 15 м/сек. Бурі та урагани до 25-30 м/с характерні для осінньо-літнього періоду. що завдає збитків господарствам зменшенню або повною загибеллю врожаю. Середньорічна кількість опадів – 499 – 582 мм. Максимальна кількість їх випадає у теплий період року (~70%). Середньорічна відносна вологість повітря становить – 73-76%. Опади випадають найчастіше влітку і восени у вигляді дощів. Днів з опадами за рік 120-140. Сніговий покрив встановлюється в ІІІ декаді листопада, а сходить в ІІ декаді березня.. Максимальне промерзання ґрунту – 98-144 см. Серед несприятливих кліматичних явищ слід відмітити посухи, суховії, пилові бурі, град, зливи.
Природні умови
Кіровоградщина розташована в межах центральнолісостепової підвищеної агроґрунтової провінції та Дністровсько-Дніпровської північно-степової агроґрунтової провінції. Більшість території області лежить у зоні лісостепу, південніше від Кіровограда – зона північного степу.
Ґрунти областi мають високу родючість. Ґрунтовий покрив областi характерний для перехідної зони від південного лісостепу до пiвнiчного степу.У лісостеповій частині області переважають чорноземи типові середньо- і малогумусні, чорноземи опідзолені (95% площі), у степовій – чорноземи звичайні середньо- і малогумусні (95% площі). У долинах багатьох річок поширені чорноземно – лучні і лучно – болотні ґрунти; є ділянки слабо закріплених пісків. Еродованість земель становить: у південно-східній частині – 53%, у західній – 43%.
В області наявні лучні степи, виявлено значні ділянки справжніх степів та трапляються чагарникові степи. Степова рослинність представлена багаторічними травами, злаками: тонконіг лучний та вузьколистий, пирій повзучий, типчак, тимофіївка, ковила, волошка, молочай, ромашка, стоколос тощо. Лучна і болотна рослинність поширена в заплавах річок. Серед квітуючих степових рослин можна виділити горицвіт, барвінок, сон-траву, дикорослі іриси. У вологих тріщинах скель зростають дрібні папороті – аспленій північний, аспленій волосовидний, пухирник ламкий. Зростають також декілька видів шипшини.


2) Посилання:

3)Виконайте тест: 


27.04
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Опрацюйте матеріал, зробіть короткий опорний конспект.

1) Географічне положення області:

Кіровоградська область — область у центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року, обласний центр — Кропивницький.Розташована у межиріччі Дніпра і Південного Бугу на півдні Придніпровської височини. Практично вся територія області (за винятком смт Власівка) розташована на правому березі Дніпра. На півночі межує з Черкаською, на північному сході з Полтавською, на сході та південному сході з Дніпропетровською, на півдні з Миколаївською та Одеською, на заході з Вінницькою областями. За однією із версій географічний центр України розташований поблизу Добровеличківки.Площа області становить 24,6 тис. км² (4,1 % від території України). Протяжність області з півночі на південь становить майже 148 км, із заходу на схід — 335 км.

2) Адміністративний устрій Кіровоградської області
Перейдіть за посиланням:
 Адміністративний поділ Кіровоградської області

3) Історія Кіровоградської області
Перейдіть за посиланням:
Історія формування території Кіровоградської області

24.04
ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ "НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І СВІТУ"
Виконайте завдання контрольного тесту:21.04
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
1) Опрацюйте параграф 51-52 підручника. 


2) Опрацюйте відповідну карту атласу


3) Усно дайте відповіді на питання параграфів. 

4) Виконайте письмово у зошиті завдання практикуму (задача) на ст. 253


14.04
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ В УКРАЇНІ.
1) Опрацюйте параграф 50 підручника. 


2) Опрацюйте відповідну карту атласу

3) Усно дайте відповіді на питання параграфа (ст. 245). Завдання №6 - виконайте письмово у зошиті.


13.04
РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ
1) Опрацюйте параграф 50 підручника. 

2) Опрацюйте карту:
3) Усно дайте відповіді на питання параграфа.
09.04
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПЛЕТЕНОГО ТАШЛИКА"

Карантин вніс зміни у наший навчальний план, але він і не є приводом для того, щоб відмовитись від задуманого. Тому ми трішки змінимо формат виконання проекту.
Завдання:
1. Попитайте своїх рідних, поспілкуйтеся із знайомими телефоном та дізнайтеся та запишіть, люди якої національності проживають на території нашого населеного пункту. 
2. Оберіть одну із національностей (крім українців) та дослідіть їх культурні, господарські особливості. Що цей народ приніс у наше життя. В чому проявляється і прослідковується поєднання (мистецтво, господарство, житло, культура, посуд, одяг, їжа, мова тощо). Представити цезавдання можна у будь-якому вигляді, бажано із ілюстраціями.
3. Народна творчість Плетеного Ташлика.
Поцікавтеся у своїх старших та досвідчених родичів про оповідки, історії, легенди, казки, пісні, особливе оздоблення одягу, вишивки, посуду, будинку, суто місцеві кулінарні рецепти "Старого Плетеного Ташлика". Запишіть (сфотографуйте, замалюйте) принаймні щось одне!!!07.04
НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: особливості та регіональні відміності. Національні меншини та етнічні групи.
1) Опрацюйте параграф 49 підручника. 
2) Опрацюйте карти
3) Усно дайте відповіді на питання параграфа. 


05.04
ЕТНОСИ. НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ"Ї. ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ.
1) Опрацюйте параграф 48 підручника.
Додатково попрацюйте із запропонованим словничком та схемами.
МІНІ-СЛОВНИК 
Етнос — стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усві­домлюють свою єдність і відмінності від інших етносів. У ході роз­витку етносу формуються характерні ознаки матеріальної та духов­ної культури, етнічна самосвідомість. Основними формами етносу є плем’я, народність, нація.
Плем’я — це група людей, що має свою територію, примітивну економічну єдність, звичаї та складається з кількох родів. Поступове змішування племен призвело спочатку до виникнення союзів, а по­тім і народностей.
Народність — це спільнота людей, яка історично склалася на основі об’єднання племен і має спільні територіальні, мовні та економічні ознаки. Коли спільні ознаки мови, культури, єдності території набувають стійкого характеру, народність пере­творюється в націю.
Нація (від лат. паііоп — народ) — це населення певної терито­рії, яке має спільні звичаї, походження, історію розвитку, мову.
Культуру, побут, походження та розселення народів вивчає на­ука етнографія.
Source: https://lectures.7mile.net/geography-8/naselennia/etnosi-najposhirenishi-movni-sim-ji-odnonatsionalni-ta-bagatonatsionalni-krajini.html

2) Усно дайте відповіді на питання параграфа.
30.03
ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМ "Демографічні процеси та статево-віковий склад неселення світу та України", "Розселення".
Добрий день, діти! Сьогодні у нас підсумковий урок!
Перейдіть за посиланням та виконайте  завдання контрольного тесту:
27.03
УРБАНІЗАЦІЯ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ. МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ. МЕГАЛОПОЛІСИ
1) Опрацюйте параграф 47 підручника  та зробіть невеличкий опорний конспект.. Проаналізуйте схеми та карти
2) Зробіть собі міні-словничок в робочому зошиті з основних термінів параграфа. Можете скористуватися понятійним словником підручника (ст.237). Визначення знати!3) Повторити параграфи 42-47! Підготуватися до тематичного оцінювання.

24.03
КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЯМИ. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
1) Опрацюйте параграф 46 підручника  та зробіть невеличкий опорний конспект.. 
2) Опрацюйте схеми.

3)Зробити в зошиті таблицю:

Функції
Приклади міст
Багатофункціональні
Промислово-транспортний цент

Транспортно-промисловий центр

Промисловий і освітньо-культурний центри

Транспортно-курортні центри

Курортно-промислові центри

Однофункціональні
Транспортні
Культурно-освітні

Курортні й туристичні

Релігійні  Міста (внесіть їх до таблиці або наведіть свої приклади): Маріуполь, Ковель, Євпаторія, Скадовськ, Знам'янка, Почаїв, Яремча, Святогірськ, Кременчук, Южне, Острог, Ялта, Кременець, Миргород, Чоп, Хмільник, Кривий Ріг, Кам'янець-Подільський, Трускавець, Умань, Мукачеве, Моршин, Чорноморськ.

23.03
МІСЬКІ ТА СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. КРИТЕРІЇ ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

1) Опрацюйте матеріал за посиланням Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу та зробіть невеличкий опорний конспект..2) Перегляньте відео з теми:

3) Знайдіть інформацію з додактових джерел  та запишіть міста-міліонери України та області, де переважає сільське населення!
20.03
ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. 

1) Прейдіть за посиланням та виконайте завдання тесту:


2)Опрацюйте параграф 46 підручника та зробіть невеличкий опорний конспект..
3) Перегляньте відео з теми:
4) Дайте відповіді на питання параграфа.

17.03
МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА.
1)Протягом уроку продовжимо виконання  Практичної роботи №11.
2) Опрацюйте параграф 44 підручника та зробіть невеличкий опорний конспект.
3) Перегляньте відео з теми:
4) Дайте відповіді на питання параграфа.
5)Завершіть виконання Практичної роботи №11 та відправте мені у вигляді фото.


16.03 
ЗМІНА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.


1)Відправте мені на перевірку фото виконаної Практичної роботи №12.
2) Опрацюйте параграф 43 підручника та зробіть невеличкий опорний конспект.
3) Перегляньте відео з теми:


4) Дайте відповіді на питання параграфа.
5) Продовжіть виконання Практичної роботи №11.Немає коментарів:

Дописати коментар