7 КЛАС. ГЕОГРАФІЯ

29.09.2021р.

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

Робота з картою:
ЗНАЙДИ НА КАРТІ ТА НАНЕСІТЬ НА КОНТУРНУ КАРТУ ТЕЧІЇ:
Західних вітрів, Гольфстрім, Бенгальська, Перуанська, Аляскінська, Гвінейська, Каліфорнійська, Північно-Пасатна, Південно-Пасатна, Лабрадорська, Гвіанська, Бразильська, Сомалійська, Мусонна, Курильська, Куросіо, Мозамбіцька, Гренландська, Норвезька, Північноатлантична, КанарськаВправа на закріплення:
ОКЕАНІЧНІ ТЕЧІЇДомашнє завдання:
1. Опрацюйте 8 параграф;
2. Знати номенклатуру "Океанічні течії"


28.09.2021р.
Кліматотвірні чинники

Відеоурок:


Для закріплення виконайте тренувальні завдання:13.05
ПОВТОРЕННЯ. 
1)Перегляньте відео, щоб нагадати вивчені теми, що стосуються планети Земля!
РУХ ЗЕМЛІ В КОСМОСІ


ФОРМА ТА РОЗМІРИ ЗЕМЛІ


ГРАДУСНА СІТКА ТА ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ
2) Виконайте тренувальні вправи, щоб перевірити закріплені знання з теми (без оцінювання). Коли перейдете за посиланням, то натисніть "почати тест":


08.05
ПІДСУМКОВИЙ УРОК.
Виконайте завдання контрольного підсумкового тесту:


06.05
ПОВТОРЕННЯ
Доброго дня! На наступний урок у нас відбудеться підсумкова контрольна робота за ІІ семестр, тому сьогодні нам потрібно буде повторити ваші знання. Тому пропоную вам виконати вправи та в ігровій формі побачити прогалини:
ПІВНІЧНА АМЕРИКА

ЄВРАЗІЯ ОКЕАНИ  
04.05
ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛУ "ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ" 

Виконайте завдання контрольного тесту за посиланням:

 
.
29.04
УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З РОЗДІЛУ "ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ"
1) Виконайте завдання КВЕСТУ "ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ"
2) Готуємося до підсумкового уроку та контрольного тесту. Повторіть параграфи 59-60.

27.04
ДОСЛІДЖЕННЯ: "ШЛЯХИ РОЗВ"ЯЗАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ"
Ви маєте 2 варіанти для виконання на вибір:

1 варіант: виконать завдання дослідження ст. 243 підручника.

2 варіант: обрать і дослідить  одну екологічну проблему. Результати представити у вигляді брошури чи будь-яким зручним для вас способом (презентація, відео, листівка, соціальна реклама, плакат, пост та інше). Вкажіть причини, можливі наслідки, шляхи вирішення, проілюструйте (малюнок, фото)


24.04
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  У РОЗВ"ЯЗУВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ
1) Опрацюйте матеріал параграфа 60 (ст. 242-243)

2) Виконайте вправу для закріплення
22.04
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ, ДЖРЕЛА ЇХ УТВОРЕННЯ
1) Опрацюйте матеріал параграфа 60 (ст. 239-242)
2) Опрацюйте схему:

17.04
АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ
1) Опрацюйте поданий матеріал, а також 237-238 сторінки підручника.
Антропогенний ландшафт — це різні форми прояву людської діяльності в ландшафті, які поділяються на дві групи:
 1. Типи використання земель чи угіддя (пасовища, плантації, сади);
 2. Інженерні комплекси (мало — та багатоповерхові споруди чи цілі міста, дороги).
 Дослідження антропогенного навантаження та трансформацій геосистем потребує визначення основних термінів та понять.
Вплив на довкілля — вилучення з довкілля або привнесення в нього речовин, енергії, тепла, інформації, в результаті чого відбувається зміна компонентів, характеристик, параметрів довкілля, викликаних діяльністю людини.
Наслідки впливу — як позитивні так і негативні дії, що відбуваються у результаті змін компонентів довкілля, що відчувають вплив діяльності людини і впливають на функціонування технічних об'єктів, умови життя та діяльності населення, функціонування інших геосистем.
Антропогенний вплив — вплив, який здійснюється господарської діяльністю людини на довкілля та ресурси і призводить до зміни їхніх характеристик.

 Загалом вплив техногенних об'єктів на довкілля можна поділити на такі групи:
 1. за видами господарської діяльності, що здійснює вплив на геосистеми. Виділяють: сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, транспортні, рекреаційні, промислові, селитебні.
 2. за територією, яку охоплює вплив: локальні, лінійні, площинні.
 3. за режимом та тривалістю дій: коротко часові, тривалі, епізодичні, періодичні, практично безперервні.
 4. за характером дії на довкілля: механічні, гідроморфічні, теплові, фізичні, хімічні.
Основним наслідком впливу на ландшафти є формування антропогенних ландшафтів. Антропогенні ландшафти — як заново створені ландшафти, так і ті природні комплекси, в яких корінних змін зазнав будь–який з його компонентів. Загальна особливість всіх видів антропогенних ландшафтів є певна ступінь їх зміненості, трансформованості в наслідок господарської діяльності. Це дає змогу говорити про поняття антропогенної трансформованості ландшафту.

Це результат взаємодії людини з довкіллям у рамках конкретних геосистем.
В процесі трансформації ландшафт піддається певним змінам, які можуть бути класифіковані наступним чином:

 1. за орієнтованістю впливу: прямі, опосередковані, зміни;
 2. за глибиною змін: функціонування, динаміка, розвиток;
 3. за зворотністю: зворотні, незворотні;
 4. за направленістю: прогресивні, регресивні;
 5. за ступенем відповідності поставленій меті: цілеспрямовані, побічні.
2) Наведіть приклади природно-антропогенних комплексів своєї місцевості.


15.04
НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЛЮДИНОЮ. ПОРУШЕННЯ ПРИРОДНОЇ РІВНОВАГИ
1) Опрацюйте матеріал параграфа 59 (ст. 237-238)
2) Усно дайте відповіді на питання параграфа

13.04
ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ

1) Опрацюйте матеріал параграфа 59 (ст. 232-236)

2) На основі матеріалу підручника заповніть таблицю у зошиті: Сфери використання природніх ресурсів (ст. 234-236)

10.04
ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ "ОКЕАНИ"

Виконайте завдання контрольного тесту за посиланням:

08.04
ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ В ОКЕАНІ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ.
 1) Опрацюйте матеріал параграфа 58 та карту океану.
2) За потреби перегляньте відеопрезентацію до теми:

3) Завершити виконання практичної роботи №12 "Позначення географічних об"єктів та течій океану на контурній карті".
Виконану практичну роботу чекаю у вигляді фото.
4) Наступний урок - це підсумковий з теми "Океани", тому перегляньте та нагадайте все про океани!!!!

06.04

ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ В ОКЕАНІ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ.

1) Опрацюйте матеріал параграфа 57 та карту океану.
2) Перегляньте відео, що краще допоможе вам засвоїти тему.
4)Потренуйтеся у знанні географічної номенклатури Індійського океану:03.04
ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕГЛИХ МАТЕРИКІВ.

1) Опрацюйте матеріал параграфа 56 (ст. 220-222).
2)Виконайте Практичну роботу №12 (ПРОДОВЖЕННЯ) "Позначення на контурній карті географічних об"єктів і течій Атлантичного океану"(ст. 222).
3) У інтернет джерелах знайдіть інформацію про сповільнення течії Гольфстрім. Ознайомтеся.
Потім напишіть вашу думку кількома реченнями з питання "Як вплине сповільнення течії Гольфстім на клімат України?"01.03
АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ В ОКЕАНІ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ.
1) Опрацюйте матеріал параграфа 56 (ст. 218-220).
2) Перегляньте відео, що краще допоможе вам засвоїти тему.


3)Виконайте завдання тесту за посиланням: Тихий і Атлантичний океани
4)Потренуйтеся у знанні географічної номенклатури Атлантичного океану:
30.03

ОСТРОВИ ТИХОГО ОКЕАНУ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
1) Опрацюйте параграф 55.
3)Продовжіть виконання Практичної роботи №12  "Позначення на контурній карті географічних об"єктів і течій Тихого океану"(ст. 211).
4)Потренуйтеся у знанні географічної номенклатури Тихого океану27.03
ТИХИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ОСТРОВИ В ОКЕАНІ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ.
1) Опрацюйте матеріал параграфа 54.
2) Перегляньте відео, що краще допоможе вам засвоїти тему.

3)Виконайте Практичну роботу №12 "Позначення на контурній карті географічних об"єктів і течій Тихого океану"(ст. 211).
4)Потренуйтеся у знанні географічної номенклатури Тихого океану

25.03
ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ "ЄВРАЗІЯ"
Сьогодні у нас підсумкове тестування з теми. 
Перейдіть за посиланням та виконайте завдання тесту. На виконання у вас 40 хвилин. Результати та оцінку побачите відразу після його виконання!


23.03
УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ "ЄВРАЗІЯ"
Наступний урок - це урок оцінювання ваших знань з теми "Євразія", тому давайте сьогодні трішечки повторимо та перевіриримо ваші знання!

Виконайте ігрові вправи! Скріншоти ваших результатів чекаю в листі або вгрупі. Хто перший справиться із завданням з позитивним результатом, отримає від мене додатковий бонус!!!
Який? Усі дізнаєтесь потім!!!
20.03
ПРОЕКТ "МАТЕРИК "НАЙ-НАЙ-НАЙ""
Добрий день, дітвора! Нам доведеться з вами дещо змінити формат нашого уроку-проект у зв'язку з карантином!
Мета проекту: Познайомитись з цікавими об'єктами Євразії  та визначити у чому саме материк є унікальним.
Учасники проекту: здобувачі освіти 7 класу.
Тривалість проекту: короткочасний
Тип проекту: навчальний-інформаційний.
Форма реалізації: інформаційний пост для соцмереж про цікаві об'єктами Євразії 
Завдання:
1. Опрацювати інтернет джерела,  на тему проекту.
2. Обрати один із об'єктів, що зацікавив вас найбільше та знайти більш детальну інформацію  про нього.
3. Опрацювати, узагальнити знайдену інформацію, обрати найважливіше.
4. Підібрати фото.
5. Зробити пост у соцмережі інстаграм або фейсбук. Поставити хетштег #7клас_географія та #материкнайнайнай. Якщо у вас закритий профіль, то скиньте тоді посилання мені в особисті повідомлення.
6. Поділитись постом з іншими та у групі фейсбуку "ГЕОкаБІнет"
Результат:пост у соцмережі інстаграм або фейсбук

18.03
ДОСЛІДЖЕННЯ: ЗДІЙСНЕННЯ УЯВНОЇ ПОДОРОЖІ УЗДОВЖ 50-Ї ПАРАЛЕЛІ: СКЛАДАННЯ КАРТИ МАРШРУТУ З ПОЗНАЧЕННЯМ КРАЇН, ПРИРОДНІХ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРИРОДНІХ КОМПЛЕКСІВ.

Сьогодні  ми маємо виконати дослідження. Ми вже виконували з вами подібне завдання, коли вивчали Північну Америку. Тоді більшість чудово справились із завданням, тому я сподіваюсь, що і цього разу у вас все вийде, а то й краще. Допоможе вам підручник та додаткові джерела.

Виконані завдання чекаю у вигляді фото в особисті повідомлення або в групі "7 клас. Географія"13.03-16.03
ДЕРЖАВИ. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ.
ДЕРЖАВИ. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ АЗІЇ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АЗІЇ.
Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами починаємо працювати дистанційно! Даю матеріал вам відразу на 2 уроки.
1) Опрацюйте матеріал підручника параграф або за посиланням Країни Євразії.
2) Перегляньте відео з теми:

3) Завершіть виконання Практичної роботи №10. Нанесіть на контурну карту країни Євразії. Потренуйтеся та вивчіть їх географічне розташування!
КАРТОГРАФІЧНА ВІКТОРИНА: 


Немає коментарів:

Дописати коментар